CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn New Pearl
  • Vị trí: Vivo City
  • Diện tích: 260m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG
CHANG KANG KUNG