COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
  • Chủ đầu tư: Anh Hải
  • Vị trí: Phổ Quang - Quận Tân Bình
  • Diện tích: 200m2
  • Hoàn thành: 2021
  • Thiết kế: 91 STUDIO
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG
COFFEE PHỔ QUANG