ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
  • Chủ đầu tư: Anh Phong
  • Vị trí: Phạm Ngọc Thạch
  • Diện tích: 340m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE
ITOWER OFFICE