KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY GOLDSUN FOOD
  • Vị trí: THISO MALL - QUẬN 2
  • Diện tích: 450 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUDIO
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI
KHAO LAO HOTPOT SUSHI KEI