KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY S.O.L
  • Vị trí: ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1
  • Diện tích: 130 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUIDO
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI
KOHAKU UDON @ VINCOM ĐỒNG KHỞI