LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY HICZOC
  • Vị trí: KINH DƯƠNG VƯƠNG - QUẬN 6
  • Diện tích: 450 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUIDO
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG
LẨU BÒ CƯ XÁ SG @ KINH DƯƠNG VƯƠNG