MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY KITACHI
  • Vị trí: QUẬN 1
  • Diện tích: 150 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUDIO
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI
MỲ CAY KITACHI