NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn RedSun
  • Vị trí: TP. Phan Rang - Tháp Chàm
  • Diện tích: 280m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG
NHÀ HÀNG KING BF PHAN RANG