NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Hizoc
  • Vị trí: Quận Phú Nhuận
  • Diện tích: 200m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN
NHÀ HÀNG LẨU BÒ CƯ XÁ SÀI GÒN