NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
  • Chủ đầu tư: Chị Thư
  • Vị trí: Quận 2
  • Diện tích: 200m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio

Phong cách tối giản, càng ít càng đủ. 

Dung dị mà chất với trắng, đen và sự trình diễn của đường nét ánh sáng.

NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS
NHÀ LIÊN KẾ PALM HEIGHTS