NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Nhân Văn
  • Vị trí: Trương Công Định - Tân Bình District
  • Diện tích: 700m2
  • Hoàn thành: 2021
  • Thiết kế: 91STUDIO
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN
NHÀ SÁCH NHÂN VĂN