SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY KHAI THÀNH
  • Vị trí: QUY NHƠN
  • Diện tích: 1200 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUDIO
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE
SEASAND COFFEE