SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
  • Chủ đầu tư: Anh Hiệp
  • Vị trí: bờ biển Tp Quy Nhơn
  • Diện tích: 1200m2
  • Hoàn thành: 2021
  • Thiết kế: 91 STUDIO
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR
SEASAND COFFEE - BAR