SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
  • Chủ đầu tư: Cty dịch vụ bệnh viện Cao Thắng
  • Vị trí: Quận 1
  • Diện tích: 200m2
  • Hoàn thành: 2021
  • Thiết kế: 91 STUDIO
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC
SHOWROOM MẮT KÍNH CTEC