TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY HOÀNG LONG
  • Vị trí: PHAN THIẾT
  • Diện tích: 270 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUDIO
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI
TOBIKOI SUSHI