Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
  • Chủ đầu tư: Công ty Little Red Ants
  • Vị trí: Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  • Diện tích: 160 m2
  • Hoàn thành: 2018
  • Thiết kế: 91 Studio Cộng tác với 6TH Atelier

Khi bạn dành hơn một phần ba ngày tại văn phòng, chúng tôi muốn tạo ra một không gian nơi bạn có thể làm việc, sáng tạo, lưu trữ, nghỉ ngơi, vui chơi, thoải mái với chính mình và với đồng nghiệp. Văn phòng của một hãng sản xuất phim cũng có rất nhiều yêu cầu về kỹ thuật và chức năng, đó là trọng tâm để chúng tôi giải quyết vấn đề về thiết kế.

Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants
Văn Phòng Little Red Ants