WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
  • Chủ đầu tư: MR. MINH
  • Vị trí: QUẬN 7
  • Diện tích: 350 m²
  • Hoàn thành: 2022
  • Thiết kế: 91 STUIDO
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI
WAZEN SUSHI