Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
  • Chủ đầu tư: Mr. Victor
  • Vị trí: Chung cư Phạm Viết Chánh , Quận 1, TP. HCM
  • Diện tích: 60 m2
  • Hoàn thành: 2018
  • Thiết kế: 91 studio
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay
Baby Blue Homestay