Breadland Coffee
Breadland Coffee
  • Chủ đầu tư: 91studio.com.vn
  • Vị trí: Cao Đức Lân Quận 2, TP. HCM
  • Diện tích: 40 m2
  • Hoàn thành: 2019
  • Thiết kế: 91 studio
Breadland Coffee
Breadland Coffee
Breadland Coffee
Breadland Coffee
Breadland Coffee
Breadland Coffee