KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
  • Chủ đầu tư: Chị Yến
  • Vị trí: Quận 10, TP.HCM
  • Diện tích: 72m2
  • Hoàn thành: 2020
  • Thiết kế: 91 Studio
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT
KINGDOM APARTMENT